Koalicja marketerów zaangażowanych w proces poprawy standardu badań mediów w Polsce.

Lepsze badania to

Bardziej precyzyjne dane
Bardziej precyzyjne dane zapewniające wyższy zwrot z inwestycji
Eliminacja nieefektywnych kosztów
Eliminacja nieefektywnych kosztów reklamy
Zwiększenie inwestycji w komunikację marketingową
Uzasadnienie dla zwiększenia inwestycji w komunikację marketingową
spotkanie w sprawie powłania grupy roboczej ds. badania mediów zorganizowane przez IAA Polska i SAR

(zdj. spotkanie w sprawie powłania grupy roboczej ds. badania mediów zorganizowane przez IAA Polska i SAR)

Na rynku trwają rozmowy na temat utworzenia w Polsce nowego systemu badań konsumpcji mediów. Potrzebę jego utworzenia dostrzegają media, agencje mediowe, audytorzy i marketerzy, czyli cały rynek komunikacji marketingowej. W 2018 roku również KRRiT zadeklarowała gotowość przygotowania i sfinansowania jednoźródłowego badania obejmującego konsumpcję telewizji, radia i internetu. Nowe badanie ma nie tylko dostarczać większej ilości informacji, lecz także uwzględniać zjawiska multiscreening oraz oglądanie video w internecie.

(zdj. spotkanie w sprawie powłania grupy roboczej ds. badania mediów zorganizowane przez IAA Polska i SAR)

Rafał Jakubowski, jeden z inicjatorów powstania Koalicji, Członek Zarządu IAA Polska

(zdj. Rafał Jakubowski, jeden z inicjatorów powstania Koalicji, Członek Zarządu IAA Polska)

W maju 2019 r. nadawcy mediowi zadeklarowali, że niezależnie od prac prowadzonych w KRRiT i toczących się dotychczas rozmów, wezmą odpowiedzialność za podwaliny merytoryczne tego projektu i przedstawią je do konsultacji pozostałym interesariuszom. W tej sytuacji, my marketerzy doszliśmy do wniosku, że musimy zadbać o to, by również nasze potrzeby zostały w tym projekcie należycie uwzględnione i utworzyliśmy Koalicję uczestniczącą w rozmowach. Zależy nam przede wszystkim na takich badaniach, dzięki którym będziemy w stanie lepiej oszacować efektywność poszczególnych kanałów komunikacji w realizowanych przez nas kampaniach reklamowych.

(zdj. Rafał Jakubowski, jeden z inicjatorów powstania Koalicji, Członek Zarządu IAA Polska)

dokument określający potrzeby marketerów związane z badaniem konsumpcji mediów przygotowany przez członkow Koalicji we wrześniu 2019

(zdj. dokument określający potrzeby marketerów związane z badaniem konsumpcji mediów przygotowany przez członkow Koalicji we wrześniu 2019 r.)

Każdy członek Koalicji „Marketerzy dla Lepszych Badań” ma stały dostęp do aktualnego statusu prac oraz możliwość uczestniczenia w konsultacjach (osobiście lub zdalnie). Członkowie KMdLB biorą udział w inicjatywach związanych z podniesieniem standardu badań mediów w Polsce. Mają realny wpływ na cały proces.

Działamy na rzecz systemu, który ma służyć całemu rynkowi, dlatego możesz dołączyć do Koalicji jako osoba fizyczna (ekspert), a nie reprezentant firmy.

(zdj. dokument określający potrzeby marketerów związane z badaniem konsumpcji mediów przygotowany przez członkow Koalicji we wrześniu 2019 r.)